آخرین کتاب ترجمه شده دکتر علیرضا میرزائی

آخرین کتاب ترجمه شده توسط دکتر علیرضا میرزائی

رونمایی از آخرین کتاب ترجمه شده توسط دکتر علیرضا میرزائی درباره کاربرد لیزرها در جراحی فک و صورت
سپاس بی کران نثار درگاه او که اندیشه و قلم ها را یاری داد تا این مهم را به پایان برسانیم.


کتابی که پیش رو دارید برگرداندن فارسی کتاب


( ۱) Lasers in Oral and Maxillofacial Surgery 2020


کاربرد لیزرها در جراحی فک و صورت میباشد.

جامع بودن، پیوستگی مطالب و نگارش ساده این کتاب، آن را در شمار کتاب های در خور توجه و شاید منحصر به فرد در ریشه لیزر در آورده است.


از آن جایی که علم لیزر در رشته دندانپزشکی اخیرا کاربردهای بسیار زیادی دارد و کمک قابل توجهی به درمان های موفق کلینیکی دندانپزشکی می نماید، تصمیم به ترجمه این کتاب توسط تیم ترجمه این کتاب گرفته شد.


در برگردندان فارسی این کتاب سعی شده است تا ضمن حفظ امانت در انتقال محتوای متن اصلی ، نثر زیبا و بیان دانش آن از نظر دورنما و در حد توان با همان نثر ساده و با حداقل به کاربردی کلمات خارجی به زبان فارسی برگردانده شود، در این جا لازم می دانیم مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاران و اساتیدی که ما را در انجام این امر همراهی نمودند، ابراز نما ییم.

امید است که ترجمه فوق مورد پسند تمامی اساتید، دانش پژوهان، دستیاران و دانشجویان دندانپزشکی قرار گیرد.

 کاربرد لیزرها در جراحی فک و صورت