دکتر علیرضا میرزائی

دکتر علیرضا میرزائی

جراح دندانپزشک

مدرس ‌‌پژوهشگر
دانش آموخته لیزر از دانشگاه RWTH آخن آلمان

مدرس رسمی بخش لیزر دانشگاه RWTH آخن آلمان

پژوهشگر مرکز تحقیقات لیزر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشاور عالی بخش لیزر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هیات علمی انستیتو لیزر AALZ آلمان

مدرس رسمی و بین المللی کمپانی wood pecker در سال ۲۰۲۳

 

دکتر علیرضا میرزائی جراح دندانپزشک و متخصص لیزر از دانشگاه آخن آلمان RWTH بیش از ۱۳ سال در زمینه تحقیق ،آموزش و درمان بیماران با کمک کلیه ی طول موج های لیزر به روز و موجود دنیا مشغول میباشد.

آموزش بیش از ۱۰۰۰ دندانپزشک در یک دهه گذشته توسط ایشان در زمینه کاربرد لیزر های گوناگون در درمانهای مختلف دندانپزشکی در ایران ، پرورش و مشاوره ی دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده های دندانپزشکی مختلف مانند همدان، آزاد اسلامی و شهید بهشتی و پیشبرد تحقیقات دانشگاهی مختلف در این سالیان بخشی از فعالیتهای داخلی دکتر علیرضا میرزائی بوده است.
در زمینه بین المللی انتخاب به عنوان اولین دندانپزشک ایرانی در یک کنگره بین المللی به عنوان مدیر پنل در سال ۱۳۹۷و انتخاب به عنوان مربی بخش عملی بخش لیزر دانشگاه آخن آلمان و دستیاری زنده یاد پرفسور گوتکنشت”Professor Norbert Gutknecht” به عنوان استاد برتر لیزر در دنیا بخشی از افتخارات ایشان میباشد
ترجمه ۴ کتاب مرجع به زبان فارسی در زمینه لیزر و تالیف بخش لیزر کتاب مرجع دندانپزشکی کودکان تالیف پرفسور دمله از دیگر افتخارات دکتر علیرضا میرزائی میباشد.
آرمان ایشان تحصیل همیشگی علم و انتقال آن به دندانپزشکان ایرانی و بومی سازی این دانش بسیار ثمر بخش در کشور عزیزمان میباشد.

 

همکاران