Search
Close this search box.
همین امروز با ما تماس بگیرید       09383801534
دکتر علیرضا میرزائی 6
دکتر علیرضا میرزائی
  • دانش آموخته لیزر از دانشگاه RWT آخن آلمان
  • مشاور عالی بخش لیزر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
  • مدرس رسمی Institute of Esthetic & Restorative Dentistry آلمان
  • مدرس بخش لیزر آکادمی اندودانتیکس های ایران

company

لیزر دایود بافت نرم

لیزر دایود ۴۴۵ نانومتر به عنوان یک طول موج نوآورانه و بدیع تحولی خاص در سیستم های لیزر دایود موجود در دندانپزشکی روز دنیا را ارائه داده است. بهبود عملکرد و سرعت برش همراه با نیاز به توان‌های پایینتر لیزر دایود نسبت به دایود های موجود در طیف مادون قرمز بدین معنی است که توسعه شگرفی در کار با لیزرهای دایود در دندانپزشکی محافظه کارانه اتفاق افتاده است.حذف معایب دایودهای طیف مادون قرمز در کنار بهبود قدرت این طیف از دایود ۴۴۵ نانومتر طول موجی بی رقیب در درمان بافتهای نرم ساخته است

فیلم لیزر سیرونا 2

خدمات نوین مبتنی بر لیزر

درخواست نوبت دهی
روز و ساعت پیشنهادی خود را انتخاب کنید.
img-booking

آنچه بیماران از تجربه درمان خود می گویند

بلاگ

Choose your preferred day and time.

Contact you – free consultation