دکتر علیرضا میرزائی

جراح دندانپزشک

مدرس ‌‌پژوهشگر
دانش آموخته لیزر از دانشگاه RWTH آخن آلمان
مدرس رسمی بخش لیزر دانشگاه RWTH آخن آلمان
پژوهشگر مرکز تحقیقات لیزر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مشاور عالی بخش لیزر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
مدرس ارشد کمپانی Dentsply Sirona در ایران

company 1

 

دکتر علیرضا میرزائی 6

ایمپلنت فوری

هنگامی که با کشیدن دندان آسیب دیده فوراً به جای آن یک ایمپلنت کاشته شود، ایمپلنت فوری انجام شده است. دندانپزشک حفره ای در محل، برای قرار گیری ایمپلنت، ایجاد می کند و پس از قرار گیری ایمپلنت، پروتز موقت بر روی آن قرار می دهد. این روش بارگذاری فوری (immediate loading) می باشد. از روش بارگذاری فوری بیشتر برای دندان های جلویی استفاده می شود چرا که تاثیر زیادی بر روی ظاهر فرد دارد.

implant
Dentistry without pain not dream

آنچه بیماران از تجربه درمان خود می گویند

بلاگ

Choose your preferred day and time.

Contact you – free consultation