دکتر علیرضا میرزائی
  • دانش آموخته لیزر از دانشگاه RWT آخن آلمان
  • مشاور عالی بخش لیزر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
  • مدرس رسمی Institute of Esthetic & Restorative Dentistry آلمان
  • مدرس بخش لیزر آکادمی اندودانتیکس های ایران

همکاران

company
درباره دکتر علیرضا میرزائی 4

دکتر علیرضا میرزائی جراح دندانپزشک و متخصص لیزر از دانشگاه آخن آلمان RWTH بیش از ۱۳ سال در زمینه تحقیق ،آموزش و درمان بیماران با کمک کلیه ی طول موج های لیزر به روز و موجود دنیا مشغول میباشد.

آموزش بیش از ۱۰۰۰ دندانپزشک در یک دهه گذشته توسط ایشان در زمینه کاربرد لیزر های گوناگون در درمانهای مختلف دندانپزشکی در ایران ، پرورش و مشاوره ی دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده های دندانپزشکی مختلف مانند همدان، آزاد اسلامی و شهید بهشتی و پیشبرد تحقیقات دانشگاهی مختلف در این سالیان بخشی از فعالیتهای داخلی دکتر علیرضا میرزائی بوده است.
در زمینه بین المللی انتخاب به عنوان اولین دندانپزشک ایرانی در یک کنگره بین المللی به عنوان مدیر پنل در سال ۱۳۹۷و انتخاب به عنوان مربی بخش عملی بخش لیزر دانشگاه آخن آلمان و دستیاری زنده یاد پرفسور گوتکنشت”Professor Norbert Gutknecht” به عنوان استاد برتر لیزر در دنیا بخشی از افتخارات ایشان میباشد
ترجمه ۴ کتاب مرجع به زبان فارسی در زمینه لیزر و تالیف بخش لیزر کتاب مرجع دندانپزشکی کودکان تالیف پرفسور دمله از دیگر افتخارات دکتر علیرضا میرزائی میباشد.
آرمان ایشان تحصیل همیشگی علم و انتقال آن به دندانپزشکان ایرانی و بومی سازی این دانش بسیار ثمر بخش در کشور عزیزمان میباشد.

انجمن بین المللی لیزر ISLD

ISLD world map 1024x513 1

 

دکتر علیرضا میرزائی به عنوان اولین دندانپزشک ایرانی به عضویت رسمی انجمن بین المللی International Society in laser in dentistry(ISLD) برگزیده شد و کلینیک ایشان به عنوان اولین کلینیک دندانپزشکی ایرانی در نقشه علمی وبسایت این انجمن نشانه گذاری شد.

The International Society for Laser Dentistry (ISLD) is a dental organization that promotes professional excellence in the use of lasers through scientific research and education.
ISLD is striving to enrich the knowledge of its members and to elevate the scientific research, practice, and teaching to its highest levels, and to disseminate this knowledge throughout the world in order to improve the dental health standards.
Among other goals of ISLD, the society is motivated to cultivate and foster international professional relationships and cooperation with scientific organizations from other fields of dentistry and with universities in the fields of laser research and development.
ISLD serves its members as a nonprofit organization, which follows exclusively charitable purposes, without beneficial interests and where its financial means are restricted for statutory purposes only.
The society encourages membership of dentists and scientists who are interested in research, teaching and the clinical use of laser technology related to dentistry, biology, medicine, and surgery.

The ISLD was established in 1988 and its first world congress was held in Tokyo in the same year. Since then, world congresses were held every two years in Paris (1990), Salt Lake City (1992), Singapore (1994), Jerusalem (1996), Hawaii (1998), Brussels (2000), Yokohama (2002), São Paulo (2004), Berlin (2006), Hong Kong (2008), Dubai (2010), Barcelona (2012), Paris (2014), Nagoya (2016), and in Aachen, Germany (2018). In 2008 the name of the organization was changed from ISLD (International Society for Laser Dentistry) to WFLD (World Federation of Laser Dentistry).
Ten years later in 2018, during the world congress in Aachen, it was decided to approve new bylaws which will respect the vision, the spirit and the values of the organization in its early days as ISLD and accordingly to reestablish ISLD in its new form.

https://isldlaser.com/laser-dentistry-professional/alireza-mirzaei/

دکتر علیرضا میرزائی دارای گواهینامه های بین المللی متعدد دندانپزشکی

ترجمه و تالیف

دکتر علیرضا میرزائی بعنوان یک پزوهشگر در زمینه ترجمه و تالیف کتاب تا کنون
در زمینه لیزر ۴ کتاب مرجع به زبان فارسی ترجمه کرده و تالیف بخش لیزر کتاب مرجع
“دندانپزشکی کودکان” تالیف پرفسور دمله از دیگر افتخارات ایشان می باشد

پروفسور گوتکنشت

پرفسور گوتکنشت

 

دکتر علیرضا میرزایی به عنوان اولین دندانپزشک ایرانی در کنگره بین المللی لیزر به عنوان مدیر پنل در سال ۱۳۹۷ به عنوان مربی بخش عملی بخش لیزر دانشگاه آخن آلمان انتخاب و دستیاری زنده یاد پورفسور گوتکنشت به عنوان استاد برتر لیزر در دنیا بخشی از افتخارات ایشان است.

دورهای آموزشی دکتر علیرضا میرزائی جراح دندانپزشک و متخصص لیزر

Choose your preferred day and time.

Contact you – free consultation