سخنرانی و ارایه علمی دکتر علیرضا میرزایی در کنگره بین‌المللی جامعه دندانپزشکی ایران EXCIDA 2023

 

اکسیدا EXCIDA 2023

دکتر علیرضا میرزائی متخصص لیزر در دندانپزشکی

موضوع سخنرانی علمی در تاریخ ۵ شنبه ۲۵ خرداد ۱۰ تا ۱۲

بررسی کاربردهای نوین لیزر دایود آبی در جراحی های بافت نرم: ارزیابی و مقایسه برهمکنش‌های خاص لیزر – بافت این طول موج با سایر لیزرهای دایود

A novel blue light laser system for surgical applications
in dentistry: evaluation of specific laser-tissue interactions in monolayer cultures

شصت و دومین کنگره بین‌المللی جامعه دندانپزشکی ایران

۲۳ الی ۲۶ خردادماه ۱۴۰۲

آدرس:
تهران، مرکز نمایشگا‌ه‌های بین‌المللی ایران مال – ورودی دوم

 

دکتر علیرضا میرزائی – جراح دندانپزشک

  • مدرس ‌‌پژوهشگر
  • دانش آموخته لیزر از دانشگاه RWTH آخن آلمان
  • مدرس رسمی بخش لیزر دانشگاه RWTH آخن آلمان
  • پژوهشگر مرکز تحقیقات لیزر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • مشاور عالی بخش لیزر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
  • مدرس ارشد کمپانی Dentsply Sirona در ایران